Povrchová úprava zdiva

Součástí technologie podřezávání je provedení sanační omítky, odpovídající kritériím WTA. Sanační omítka by měla být provedena min. 1,5 m nad provedené podřezání zdiva. 

Nejčastěji používané omítkoviny jsou Bayosan, Baumit, Betosan, Calosan, Českomoravský cement, Český caparol, Hasit,Karlosan, Knauf, Ombran, Premix, Rajasil, Rofix, Schomburg, Terranova a další.

Neomítnuté zdivo (není-li použita sanační omítka) vysychá následovně:   

Tloušťka stěny (v cm) 45 60 75 90 105
Vysychání zdiva (roky) 1,6 2,8 4,5 6,3 8,5

     

Podhozová sanační omítka zabrání prostupům soli do vrchní omítky. Vrchní vrstva, která má 30% vzduchových pórů, pomáhá rychlejšímu vysoušení zdiva. (viz směrnice WTA 2-2-91). Po sanačním zásahu touto technologií, vč. sanační omítky dle WTA, nemusí mít investor nebo majitel obavy, že zdivo bude vlhnout. Výhoda této technologie je provedení souvislé hydroizolace objektu s vysokou životností. V suterénu je možné provedení takzvané izolační vany tj. propojení svislé a vodorovné hydroizolace ve zdivu. 

Jako vodorovnou popř. svislou izolaci lze použít :

  1. asfaltový pás (např. Bitagit, foalbit, hydrobit ad.) - natavení pásu na sklolaminát, popř. Ekoten. V žádném případě se nemůže provádět nahřátí sklolaminátu (Ekotenu) z důvodu poničení.
  2. stěrky bitumenové (např. Combiflex C2, Obran KB, PCI Pecimor 2S aj.)
  3. hydroizolační nátěr (např. Aquafin F, Watetfin aj.)

Většina těchto materiálů splňuje i kritéria provedení izolací proti radonu. Záleží na množství výskytu radonu. Dle této skutečnosti projektant zvolí tlouštku izolace, která se použije.