Podřezávání cihelného zdiva řetězovou pilou

Postup práce

V místě podřezávání se otluče omítka, podél zdi musí být tvrdý dostatečně rovný podklad a to v šířce cca. 1,5 m pro pojezd stroje. Pracovník postaví stroj ke zdi, pilovou lištu ustaví do vodorovné polohy. Sepne spojku pojezdu, spustí pohon pily a ručním pohonem vysouvá pilu do řezu. Po proříznutí do délky cca 1 m vypne pohony. Ozubenou lištou pročistí drážku. Do proříznuté a pročištěné drážky vloží některý z typů izolace na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu o tloušťce 1,5 až 2 mm. Pruhy izolace se v drážce upevní rozpěrovými klíny, které se do drážky musí natlouci. Jsou dodávány v různých tloušťkách podle šíře řezu a použité izolace. Klín z plastu má únosnost 270 kg/cm2. Klíny se vkládají do zdi oboustranně v roztečích cca 20cm. Mezi klíny musí v podélné ose být mezera 10cm. Po té následuje proříznutí dalšího metru zdi a cyklus se opakuje s tím, že přesahy izolací navzájem musí být 3 až 5 cm.