Firma byla založena 20. května 1992. Ve svých začátcích se jsme se zabývali prováděním prefabrikovaných staveb. Po dobu 8 let jsme spolupracovali s velkou německou společností ATU z Weidenu, pro kterou realizovala několik staveb v SRN i v Čechách.

Dále provádíme rekonstrukce, výstavbu rodinných domků a od roku 1995 se zvláště specializujeme v rámci rekonstrukcí na odstraňování vlhkosti pomocí sanace a to kompletně.

Specializace firmy - Sanace staveb

Sanace staveb je dnes technicky vyspělý obor stavební činnosti. Současná technická vyspělost strojů na podřezávání zdiva umožňuje vkládat dodatečně vodotěsnou izolaci. Zdivo cihelné se podřezává lištovou pilou, zdivo kamenné, betonové či smíšené se podřezává lanovou pilou s lanem z diamantových perel. Další metoda, kterou používáme k odstranění vlhkosti je chemická injektáž. Doprovodné práce k tomuto podřezávání jsou sanační omítky, stěrky, nopové fólie např. Delta Pt a Platon.

Před zahájením práce předložíme vždy technické řešení, při rozsáhlejší zakázce zpracujeme projektovou dokumentaci. Spolupracujeme s předními odborníky v oboru sanací a jsme členem WTA. Jako izolační materiál při podřezávání se používá Ekoten, Penefol a sklolaminát v tl. 2 mm. Tyto materiály splňují i kritéria izolací proti radonu. Tyto izolační materiály mají životnost 80 – 100 let a odpovídají požadavkům WTA. Sanační práce provádíme po celém území České republiky.

Podřezávání smíšeného zdiva
Více informací
Podřezávání cihelného zdiva řetězovou pilou
Více informací
Povrchová úprava zdiva
Více informací
Injektáž silikonovou mikroemulzí
Více informací
  • ALLSTAV spol. s. r. o.

  • Kleisslova 11
  • Plzeň
  • 301 00
  • Česká republika