Podřezávání smíšeného zdiva

Provádí se lanovou pilou. Řezy touto pilou je možno provádět jak svislé, tak vodorovné. Nikdy se nesmí řezat šikmý řez, jelikož by se narušila statika budovy. Řezací diamantové lano je složeno ze segmentů - diamantových perel a pružin, které jsou střídavě navlečeny na lano. Z obou stran každé perly jsou umístěny podložky, aby bylo zamezeno obrusu pružin. 

Na obou koncích lana jsou namontovány spojky. Podle stanoveného technologického postupu se na každém objektu označí vrty, které jsou nutné pro vložení lana a které se mohou provést i předem na celém objektu. Podle potřeby se osadí skupina kladek pro vedení lana. Lano se navleče na hnací kolo a připojí se hydraulický agregát.

K podřezávání je zapotřebí jistič 20 A, soustava 220/380 V. Chlazení v řezné ploše musí být takové, aby řezací lano neřezalo na sucho - nesmí se prášit. Do spáry se vloží hadice ve směru otáčení lana. Do pročistěné spáry se vkládá sklolaminátová deska v tl. 2 až 3 mm nebo Penefol/Ekoten/. Přesah u obou izolací musí být minimální 5cm. Na výše uvedené lepenky jsou atesty proti vodě - pro zabránění vzlínavé vlhkosti. Po vložení izolace se úsek podchytí proti sednutí zdiva natlučením klínů do spáry izolaci a vrchní ložnou plochu zdiva. Velikosti plastových klínů jsou v rozměru 10/10 - 20cm tl. 5, 7, 5 a 11mm. Mezera mezi klíny je 10cm. Po podřezání zdiva se provádí injektáž. Drážka se zaomítne cementovou maltou, do drážky se vkládají trubky z PVC průměru 1,5 cm, v délce 10 cm, po vzdálenostech 1 - 1,5 m. Za 24 hod. po zaomítnutí rýh následuje injektáž spáry cementovou maltou.

Složení směsi 1 m3 malty:

cement PC 325 350 -  400 kg
kamenivo 0-2 1500 - 1800 kg
voda 180 - 200 l


Dle potřeby se doporučuje plastifikační přísada 0,5% hmotnosti cementu Ligoplast, Silfix, Siko apod. /nebo polymerná disperze/ Izolace nesmí být zaříznutá se zdivem. Měla by být ochráněná difúzní lištou DL -70 vyčnívající z omítky. Ve druhém případě může být zaříznuta zároveň s maltovým jádrem a přetažená štukem.